خارجی‌های ۲۰ دوره لیگ‌ فوتبال چند نفر و از کدام کشورها بودند؟ - برگزیده ها