حماس: طرح اقتصادی اسرائیل وعده پوچ است - برگزیده ها