حذف ناباورانه یونان/ صعود آلمان و اسپانیا به نیمه‌نهایی یوروبسکت - برگزیده ها