حذف تیم میکس کامپوند از جام جهانی پاریس - برگزیده ها