جوانگرایی در تیم تیراندازی معلولان/ اعزام تنها تیراندازان برتر به پاراآسیایی چین - برگزیده ها