جزئیاتی از طرح ضد فلسطینی وزیر دارایی دولت رژیم صهیونیستی - برگزیده ها