جدیدی: من و حیدری بخاطر امیر خادم قهرمان المپیک نشدیم!/ در مورد قاسمپور کار خطرناکی می‌کنند - برگزیده ها