تیم خانه بسکتبال اسدآباد در اندیشه صعود به لیگ برتر - برگزیده ها