توزیع ۶۶۰ هزار بسته بهداشتی میان خانواده‌های نیازمند - برگزیده ها