تمرین رژه هوایی عقابان نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی شهید لشگری برگزار شد - برگزیده ها