تلاش شاهین ایزدیار برای افزایش تعداد مدالهایش در پاراآسیایی چین - برگزیده ها