ترک سیگار برای مبتلایان به مشکلات قلبی معادل با فایده ۳ دارو است - برگزیده ها