تجمع مردم ژاپن در اعتراض به برگزاری پارالمپیک ۲۰۲۰ - برگزیده ها