تجلیل از بازیگر ۹۱ ساله/ نام جیمز ارل جونز بر سردر تئاتر برادوی - برگزیده ها