تجدید میثاق "نوری" با آرمانهای رهبرکبیر انقلاب پس از رای اعتماد - برگزیده ها