تاکید اروپا بر احیای کامل و سریع برجام - برگزیده ها