برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «آیات روشن» در گلستان - برگزیده ها