بازیگر «گلادیاتور» بعدی انتخاب شد/ پل مسکال در فیلم ریدلی اسکات - برگزیده ها