اوباما "باعث شیوع کرونا" در یک جزیره آمریکا شد - برگزیده ها