اهدای پیراهن تیم ملی فوتبال به وزیر خارجه - برگزیده ها