انتقاد شدید علیرضا دبیر از پولادگر در نامه به وزیر ورزش+ تصویر نامه - برگزیده ها