انتصاب نخستین سفیر رژیم صهیونیستی در امارات - برگزیده ها