الشرق الاوسط: طرح آمریکا برای حل بحران سوخت لبنان نیازمند موافقت سوریه است - برگزیده ها