اعلام اسامی منتخبین هشتمین دوره شورای عالی سازمان نظام پزشکی - برگزیده ها