ادامه همکاری سرمربی تیم‌فوتسال زنان با باشگاه حفاری - برگزیده ها