احدی: به بوکس خیانت نکنید!/ برخی مدال کشوری هم ندارند اما روی کار هستند - برگزیده ها