اجرای نمایش موزیکال «پنجره‌ آنطرف خیابان» از تهران تا کرج - برگزیده ها