آماده‌باش ۵۱ بیمارستان برای خدمت رسانی به زائران و مجاوران رضوی - برگزیده ها