آتش سوزی در منطقه "جبل علی" در امارات - برگزیده ها