۴ فینالیست ایران در ۵ وزن دوم کشتی فرنگی جوانان آسیا

۴ فینالیست ایران در ۵ وزن دوم کشتی فرنگی جوانان آسیا

به گزارش ایسنا، مسابقات پنج وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح امروز (یکشنبه) در شهر امان کشور اردن برگزار شد و در پایان مرحله مقدماتی محمد عشیری در وزن ۶۰ کیلوگرم، اهورا بویری در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدمهدی میری دروزن ۷۲ کیلوگرم و علیرضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم به دیدار