تخصیص اعتبار پروژه احداث بیمارستان امام رضا(ع) دامغان محقق نشد

تخصیص اعتبار پروژه احداث بیمارستان امام رضا(ع) دامغان محقق نشد

کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بیمارستان دوم شهرستان دامغان بیان کرد: بیمارستان امام رضا (ع) در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ توانست مجوز ماده ۲۳ را اخذ و در ردیف اعتبارات ملی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه در همان زمان ساخت بیمارستان متری ۹ میلیون تومان برآورد شد که قطعاً