مروری بر اشتباه بچه‌گانه کادر فنی کشتی آزاد نوجوانان در بیشکک

مروری بر اشتباه بچه‌گانه کادر فنی کشتی آزاد نوجوانان در بیشکک

به گزارش ایسنا، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا اشتباه مهلکی را مرتکب شد تا دو آزادکار ایران، پس از ماه ها تمرین و شوق حضور در این مسابقات، به راحتی از جدول رقابت ها کنار گذاشته شوند. طبق برنامه قرار بود در جریان روز نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان