پلیس امنیت عمومی تهران - برگزیده ها
واکنش پلیس به ویدیوی رفتار نامناسب ماموران گشت امنیت اخلاقی با یک زن 22 مهر 1400

واکنش پلیس به ویدیوی رفتار نامناسب ماموران گشت امنیت اخلاقی با یک زن

به گزارش ایسنا، سرهنگ پیام کاویانی در واکنش به انتشار این ویدیو با تاکید بر اینکه پلیس برخورد خارج از ضوابط را نمی پذیرد، گفت: اینگونه برخوردهای خارج از ضوابط را نمی پذیریم و در این ماموریت نیز برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران به هبچ عنوان قابل قبول نیست. وی ادامه داد: بررسی‌های […]