تجهیز همه زایشگاه‌های خراسان رضوی به غربالگری شنوایی نوزادان

تجهیز همه زایشگاه‌های خراسان رضوی به غربالگری شنوایی نوزادان

مصومه خاکزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمایش شنوایی نوزادان اجباری نیست اما بیشتر مادران، این تست را در همان بدو تولد یا در ماه اول پس از ترخیص از بیمارستان انجام می‌دهند. کارشناس مسئول برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در خراسان رضوی گفت: در دو سال گذشته به خاطر محدودیت‌های کرونایی، نتوانستیم پوشش