روزهای پایانی جنگ قیمت‌گذاری/ برنامه هفتم ناجی تولید می‌شود؟

روزهای پایانی جنگ قیمت‌گذاری/ برنامه هفتم ناجی تولید می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که

واکنش رییس دیوان محاسبات به تخلف چای دبش

واکنش رییس دیوان محاسبات به تخلف چای دبش

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات، با بیان اینکه در موضوع خصوصی سازی در بسیاری از بخش‌ها انحراف از اهداف اصلی وجود داشته که نیازمند اصلاح است، اظهار کرد: با خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ریل گذاری‌هایی صورت می‌گرفت