بیشترین قربانیان قرص برنج چه کسانی هستند/یک سوم قرص هم کشنده است

بیشترین قربانیان قرص برنج چه کسانی هستند/یک سوم قرص هم کشنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین شادنیا رئیس مرکز مسمومین بیمارستان لقمان حکیم، درباره قرص برنج و انواع آن، گفت: یک نوع قرص برنج گیاهی که به صورت سنتی استفاده می شده، شامل ترکیبات گیاهی مثل عصاره سیر، تالک، نشاسته و نمک طعام است که این ماده هیچ ضرری برای انسان ندارد. وی با اشاره به