کاهش ۵۰ درصدی برداشت زعفران در خراسان رضوی/ علت افت برداشت

کاهش ۵۰ درصدی برداشت زعفران در خراسان رضوی/ علت افت برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مردادماه سال جاری مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در سخنان خود از کاهش ۵۰ درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری به دلیل خشکسالی سخن گفته بود و این نکته را متذکر شده بود که به دلیل کاهش تولید زعفران در ایران، جایگاه ایران به عنوان خاستگاه زعفران جهان