ساخت مسکن عمودی تراکم تجمعیت را بالا می برد

ساخت مسکن عمودی تراکم تجمعیت را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر تراکم جمعیت شاخصی است که نشان می‌دهد در یک مساحت مشخص، چند نفر زندگی می‌کنند و بر مبنای این شاخص می‌توان برای یک منطقه مسکونی اعم از شهر و یا حتی استان، در حوزه‌های گوناگون برنامه‌ریزی کرد. حال، با توجه به تراکم جمعیت مذکور برای پروژه‌های مسکن ملی استان تهران، سوال