اعلام تاریخ انتخابات فدراسیون جانبازان و توانیابان/ انتصاب حراست صندوق حمایت از قهرمانان

اعلام تاریخ انتخابات فدراسیون جانبازان و توانیابان/ انتصاب حراست صندوق حمایت از قهرمانان

به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین روز سه شنبه پانزدهم اسفند ساعت ۱۰ صبح در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود. حمیدی صمیمی، حسین رضازاده، عباس باغستانی، جلیل کوهپایه‌زاده، محمدرضا رحیمی، مصطفی الهی نسب، امیر ماندگار فرد، محمدرضا میرزایی جابری و داوود حیدری ۹ کاندیدایی هستند که

انصراف دو کاندیدا از شرکت در انتخابات فدراسیون جانبازان و توانیابان

انصراف دو کاندیدا از شرکت در انتخابات فدراسیون جانبازان و توانیابان

به گزارش ایسنا، مجمع انتخابات فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان برای تصدی پست ریاست فدراسیون و هیات رئیسه در حالی اسفندماه برگزار می شود که پیش از برگزاری انتخابات هادی رضایی و امین الله مانی از شرکت در انتخابات انصراف خود را اعلام کردند. حمیدی صمیمی، هادی رضایی، حسین رضازاده، امین الله مانی، علی کشفیا،