چرا به مینی‌فوتبال بودجه اعزام به جام‌جهانی اختصاص نیافت؟

چرا به مینی‌فوتبال بودجه اعزام به جام‌جهانی اختصاص نیافت؟

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، رضا شجیع در مورد اظهاراتی که در مورد شرایط مینی فوتبال صورت گرفته است، گفت: پیام حضور انجمن مینی فوتبال در فدراسیون ورزش‌های همگانی این است که مأموریت اصلی این انجمن، همگانی است و ضروری است تلاش‌ها در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ۲۵۰۰