عضویت یک ایرانی در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال

عضویت یک ایرانی در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال

به گزارش ایسنا، روزبه وثوق احمدی وکیل متخصص حقوق ورزش به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شد.   او یکی از ۲۱ وکیل مورد اعتماد فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در سراسر جهان و عضو کمیته انضباطی اتحادیه جهانی کشتی نیز است و اکنون به عضویت کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال درآمده است.