جزییات برگزاری انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی + تاریخ

جزییات برگزاری انتخابات ۱۰ فدراسیون ورزشی + تاریخ

به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر تعیین تکلیف زمان برگزاری مجامع انتخاباتی ۱۰ فدراسیون ورزشی تا قبل از پایان سال جاری، تا کنون تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی ۸ فدراسیون تا قبل از پایان سال قطعی شده و قرار است زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ‌فو نیز به زودی

۱۴ فدراسیون بدون رئیس!/ معاونت قهرمانی چه می‌کند؟

۱۴ فدراسیون بدون رئیس!/ معاونت قهرمانی چه می‌کند؟

به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف وضعیت فدراسیون‌های ورزشی از جمله مهم‌ترین مسائل ورزش کشور است و تعداد فدراسیون‌هایی که این روزها تحت سرپرستی اداره می‌شوند یا حتی سرپرست ندارند بیش از انگشتان دو دست شده است. وزارت ورزش و جوانان روند کندی را در این خصوص دنبال می‌کند و برخی فدراسیون‌ها ماه‌های طولانی است که