توجه مجلس به حمایت بیمه سلامت از زوجین نابارور

توجه مجلس به حمایت بیمه سلامت از زوجین نابارور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به اینکه یکی از بهترین مصوبات مجلس یازدهم در عرصه عدالت ورزی و کاهش رنج مریض داری به ویژه برای بیماران خاص، تأسیس صندوق حمایت از بیماری‌های خاص، صعب العلاج و نادر بود، افزود: این صندوق طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خدماتی را به بیماران ارائه داد