علی هاشمی: شاید در المپیک بعدی نباشم/ قسمت نبود مدال بگیرم

علی هاشمی: شاید در المپیک بعدی نباشم/ قسمت نبود مدال بگیرم

به گزارش ایسنا، علی هاشمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری بازی های المپیک توکیو به رقابت پرداخت و در حرکت دو ضرب اوت شد و شانس مدال را از دست داد. هاشمی  پس از آن اظهار کرد: در رقابت های یک ضرب شرایط خوب و طبق برنامه پیش رفت و فقط خواستیم فاصله را