حمله دوباره رییس فدراسیون وزنه برداری به دبیر/ فرار رو به جلوی علی مرادی!

حمله دوباره رییس فدراسیون وزنه برداری به دبیر/ فرار رو به جلوی علی مرادی!

به گزارش ایسنا، در شرایطی که نحوه مدیریت علی مرادی در فدراسیون وزنه برداری با انتقادات زیادی طی سال های اخیر همراه بوده است، وی بار دیگر با حمله به علیرضا دبیر، سعی کرد بی توجهی به وضعیت ورزشکاران خود از جمله پاداش اندک به علی داودی نایب قهرمان المپیک توکیو را با پرداختن به