سرپرست ایرانی تیم ارمنستان: جام تختی اهمیت زیادی برای ما دارد

سرپرست ایرانی تیم ارمنستان: جام تختی اهمیت زیادی برای ما دارد

به گزارش ایسنا، علی دولتخواه درباره حضور تیم کشتی فرنگی ارمنستان در جام تختی، گفت: ۲ ماه پیش انتخابی گذاشتیم که تیم اول را برای جام تختی انتخاب کردیم. تنها یک ورزشکار ما شرکت نداشت که به خاطر آسیب دیدگی بود. بر همین اساس نیز تیم ارمنستان در وزن ۹۷ کیلوگرم جام تختی نماینده ای