تکمیل اجرای طرح مزایده ۶ هزار محدوده معدنی در آینده نزدیک

تکمیل اجرای طرح مزایده ۶ هزار محدوده معدنی در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم‌حسینی در نشست بررسی چگونگی تداوم مزایده سراسری محدوده‌های معدنی، اجرای این طرح را در راستای اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه و همچنین تأکیدات مقام‌های عالی نظام عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای همه مراحل مزایده سراسری محدوده‌های معدنی به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود و