شرایط سخت شناگران معلول برای شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی

شرایط سخت شناگران معلول برای شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی

علیرضا ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی کشور شنای معلولان ۱۲ تیم شرکت کرده بودند که ورزشکاران ما موفق به جابجایی ۱۱ رکورد ملی شدند که بیشترین رکوردها توسط علی محمودخانی و فرزاد حسین آبادی شکسته شد. وی در ارزیابی از سطح مسابقات قهرمانی کشور، گفت: این رقابتها در دو بخش