نیویورک تایمز: محبوبیت «عرین الاسود» در نابلس رو به افزایش است

نیویورک تایمز: محبوبیت «عرین الاسود» در نابلس رو به افزایش است

به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرد که توسط پاتریک کینگزلی و هبة یزبک تهیه شده که در آن گفتند گروه‌های مسلح جدیدی در کرانه باختری ظاهر شده‌اند. این دو نویسنده می‌گویند، ابوعبدالله که از رهبران انتفاضه دوم فلسطین بود، با کاهش فعالیت و روند مقاومت تفنگ خود را پنهان کرد و به