بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی با ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه

بهبود شاخص‌های عدالت آموزشی با ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه

به گزارش ایسنا، حمیدرضا علیان‌زادگان در آغاز بازدیدهای دوره‌ای از خوابگاه‌های بنیاد ۱۵ خرداد، در خوابگاه دانشجویی دخترانه این بنیاد در اراک تاکید کرد: نگاه و هدف بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه حمایت از دختران امروز و مادران فردا است. به گفته مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد، این